top of page

Varsling

Kunder, leverandører, ansatte, og andre kan rapportere om kritikkverdige forhold på en sikker måte ved bruk av skjemaet nedenfor. Du velger selv om du vil være anonym.

Varsling

Kunder, leverandører, ansatte, og andre kan rapportere om kritikkverdige forhold på en sikker måte ved bruk av skjemaet nedenfor. Du velger selv om du vil være anonym.

Anonym varsling

Skjemaet kan brukes til å melde inn mulige misligheter, bekymringer, brudd på menneskerettigheter og etiske retningslinjer i leverandørkjeden.

The form can be used to report possible breaches, concerns, violations of human rights, and ethical guidelines in the supply chain

Gi en beskrivelse av hva saken gjelder

Takk for meldingen.

bottom of page