top of page
Bærekraft hos Hancom
Science Based Targets-2_edited.jpg

Bærekraft

Hos Hancom AS driver vi vår virksomhet med fokus på bærekraft og miljøansvar. Som en ledende leverandør av tjenester innen graving og installasjon, inkludert FTTH- og HFC-prosjekter, prioriterer vi å minimere vår miljøpåvirkning samtidig som vi leverer høy kvalitet og effektive løsninger.

Lenker

Bærekraft hos Hancom AS

Miljøansvar i daglig drift

Vi jobber for å redusere vårt karbonavtrykk ved å optimalisere transport- og logistikksystemer for å minimere drivstofforbruk og utslipp. Våre kjøretøyer og maskiner vedlikeholdes regelmessig for å sikre maksimal effektivitet.

Bærekraftige materialvalg

I Hancom AS bruker vi bærekraftige materialer i våre prosjekter. Vi velger leverandører som deler vårt miljøengasjement, og fokuserer på resirkulerbare materialer med lav miljøpåvirkning. Vi vurderer også gjenbruk av eksisterende infrastruktur der det er mulig.

Ansvarlig avfallshåndtering

Vi følger strenge retningslinjer for sortering, gjenvinning og disponering av avfall. Målet er å minimere avfallsmengden som går til deponi.

Samarbeid og samfunnsansvar

Vi samarbeider med myndigheter, kunder og andre interessenter for å fremme bærekraftige praksiser i hele verdikjeden. Hancom AS bidrar til lokalsamfunnene ved å skape jobber, og støtte lokale initiativer.

Fremtidige mål

Hancom AS har et klart fokus på å være en leder i bransjen ved å integrere bærekraftige prinsipper i sine operasjoner. Gjennom å ta ansvar for både kundene og miljøet, viser selskapet sitt engasjement for miljøbevissthet og ansvarlig praksis. Ved å ha en visjon om å skape en mer bærekraftig fremtid, fortsetter Hancom AS å implementere miljøvennlige tiltak og metoder i alle sine prosjekter.

bottom of page